Piše: Vladimir Josipović 

 Evo postupka kako da napravite panoramske fotografije pomoću vašeg

  • digitalnog fotoaparata i
  • photoshopa

Objasniću na primeru fotoaparata Olympus Fe-320, pa vi analogno tome pokušajte da napravite nešto slično na vašem modelu digitalnog fotoaparata.

Ključ je u tome da napravite 4-5 fotografija koje se nadovezuju jedna na drugu i zatim ih spojite u jednu celinu u Photoshopu (postupak spajanja je automatski).

Prebacite točkić za određivanje moda slikanja na "landscape" (pogledati sliku; tačka 1)
zatim pritisnite dugme "MENU" (pogledati sliku; tačka 2)

Na ekranu koji se pojavi izaberite "panorama".

 

Nakon odabira ove opcije pojaviće vam se sledeći ekran na kome je pregled onoga šta želite da slikate sa 2 plava pravougaonika sa leve i desne strane.

 

 

Slika 1
 (Dalje)