Svim korisnicima Facebook chat-a je poznato da čim izađu iz web pretraživača ili se izloguju sa svog naloga,  gube mogućnost da kasnije pregledaju razgovore sa chat-a. Sam Facebook ne nudi  nikakvu opciju za čuvanje istorije Chat-ovanja.

Rešenje za vas koji želite ovu funkciju je da instalirate mali dodatak za Mozila Firefox pod nazivom Chat History Manager.

Dodatak preuzmite ovde: Download

Ovaj dodatak vam omogućava da snimite sve vaše online chat razgovore. Program možete koristiti i offline.

 

Dakle sve što vam je potredno je da koristite Firefox i da instalirate i pdesite ovaj dodatak na enable.

Nakon instalacije potrebno je da napravite nalog, što možete učiniti na adresi:

http://apps.facebook.com/firechm/

Na ovoj adresi se nalaze i svi podatci o dosadašnjim sačuvanim chat-ovima.

Ovoj opciji možete pristupiti i iz glavnog menija:

Tools-->Facebook Chat History Manager