извор: НБС

Шта су платне картице?

Платне картице су инструмент безготовинског плаћања који вам омогућава плаћање робе и услуга и подизање готовине.

Које врсте платних картица постоје?

 • Дебитне картице су картице које се добијају уз отварање текућег рачуна, а омогућавају вам да плаћате и подижете готовину до висине средстава која имате на рачуну, укључујући и дозвољени минус који вам је банка одобрила.
 • Кредитне картице вам омогућавају да користите средства којима вас кредитира банка издавалац до лимита утврђеног претходно закљученим уговором. У обавези сте да сваког месеца измирите део искоришћеног износа до уговорене висине. Током периода кредитирања, вама као кориснику наплаћује се уговорена камата на остатак дуга.

Које су предности платних картица?

 • Уштеда времена
 • Једноставност и комфор при употреби
 • Сигурност у случају евентуалног губитка
 • Расположивост свих средстава на рачуну 24 часа дневно
 • Могућност узимања додатних картица за чланове породице
 • Могућност плаћања у иностранству

Корак 1. Одлучили сте да отворите текући рачун

 1. Пре него што се определите за једну од банака, распитајте се о трошковима отварања, вођења и затварања текућег рачуна.
 2. Сазнајте да ли постоје неке специјалне погодности које би вам одговарале (нпр. електронско банкарство, друге погодности у вези с кредитирањем).

Корак 2. Сада када имате текући рачун, неопходне су вам и платне картице

 1. Распитајте се о врсти картица (DINA, VISA, Master, AMEX), као и провизијама и накнадама за издавање и коришћење платних картица.
 2. Распитајте се којом картицом можете вршити плаћање у иностранству, уколико вам је то потребно!
 3. Колика је годишња чланарина? Имајте у виду да постоје и картице код којих се не плаћа чланарина, али су каматне стопе за позајмице по тим картицама обично више.
 4. Колика је камата на коришћена средства по картици?
 5. Колика је накнада за случај губитка картице? Колико кошта издавање нове?
 6. А ако изгубите ЛИБ? Или ако вам банкомат «прогута» картицу?
 7. Упознајте се код банке с правилима у вези с безбедношћу коришћења картица.

Корак 3. Сада поседујете платне картице. Како и када се оне користе?

                             ПОДСЕТНИК:

 
POS (point of sale) је електронски терминал који, постављен на продајном месту, омогућује плаћање робе и услуга. Опремљен је софтвером за процесирање трансакција платним картицама (очитавање података са картице, прослеђивање ка банци прихватиоцу и прихватање одговора банке издаваоца, на основу кога се врши наплата за куповину робе).
Банкомат је уређај који је најчешће инсталиран на прометном месту или у експозитури банке и кориснику картице омогућава подизање готовог новца са његовог рачуна 24 часа дневно. За подизање готовог новца преко банкомата корисник картице мора да, као идентификацију, откуца свој ЛИБ, који је добио од банке у затвореној коверти и који само он зна.
ЛИБ је лични идентификациони број (PIN - personal identification number)
 • Плаћате робу или услугу:
  Ви као корисник картице уручујете картицу трговцу, који врши визуелну проверу картице и провлачи је кроз POS терминал. Након што је трансакција одобрена, штампа се рачун (тзв. слип) у два примерка. Један примерак рачуна који задржава трговац потписујете. Други примерак сачувајте ради контроле извода из банке.
 • Подижете готовину на банкомату :
  • Убацујете картицу у банкомат на предвиђеном месту и следите упутства наведена на екрану.
  • Уносите свој ЛИБ и жељени износ. Ако на рачуну има довољно новца, банкомат исплаћује готовину, након чега штампа рачун који се не потписује. Овај рачун је такође пожељно сачувати ради контроле извода из банке.

Не препоручујемо подизање готовине кредитном картицом с банкомата због високих провизија, као и камата које банка наплаћује. Платне картице не служе првенствено за подизање готовине, већ за безготовинско плаћање робе или услуга, углавном веће новчане вредности.

                                                            САВЕТИ:

 
Платна картица је средство плаћања попут новца и чекова и, у складу с тим, треба да се користи и чува.
Картицу можете користити само ако сте ималац картице, тј. ако је ваше име одштампано на картици.
ЛИБ (лични идентификациони број) немојте носити заједно с картицом и немојте га саопштавати другој особи (уколико вам продавац приликом плаћања рачуна затражи ЛИБ, инсистирајте да га сами унесете).
Када подижете новац с банкомата, није лоше да осмотрите околину и уверите се да сте сами и да не постоји могућност да неко види ваш ЛИБ.
Не прихватајте помоћ случајних пролазника.
Банкомати су, ради сигурности, програмирани тако да уколико три пута погрешите ЛИБ „прогутају“ картицу. У том случају обратите се банци за помоћ и картица ће вам бити враћена.
Уколико картицу изгубите или вам је украду, одмах о томе обавестите банку која вам је издала картицу. Банка ће истог тренутка блокирати картицу и на тај начин спречити њено даље неовлашћено коришћење.
Kао ималац картице, ви сносите ризик за злоупотребе које настану до момента пријаве крађе, односно губитка картице.
Не брините уколико вам продавац тражи и личну карту приликом плаћања картицом, то значи да се придржава правила идентификације.
Препоручујемо да увек пре потписивања проверите износ на рачуну.