Veliki niz brojeva u kompanijskim finansijskim izvestajima mo?e biti zastrasujuci za mnoge
investitore. Sa druge strane ako znate da ih čitate, oni su zlatni rudnik. Analiza finansijskih
izvestaja je najvazniji deo fundamentalne analize. Ljudi koji rade ovakve analize tra?e sve
moguće informacije o kompaniji u koju bi investirali: prihodi, troskovi, nekretnine, dugovi,
prava i sve ostale aspekte. Vrlo je va?no da se razumeju osnove finansijskih izvestaja , kako
kvartalnih, tako i godisnjih:
 
Najviše istorijskih informacija o kompaniji se nalaze u ovim izvestajima. Oni se mogu naći na
internetu, ili u papirnom obliku. Svaka kompanija koja se mo?e smatrati ozbiljnom u danasnje
vreme će imati sve svoje izvestaje jasno objavljene na internet sajtu. evo na primeru diznija:


http://disney.go.com/corporate/investors/index_flash.html
 
Ovi izvestaji osim sto su obavezni imaju i obaveznu formu. Oni moraju sadrzati "balance
sheet" ( bilans stanja) "income statement" (bilans prihoda ) "statement of cash flows" (izjava o prilivu gotovog novca) izvestaj kontrolora ( audit ) i relativno detaljan opis kompanijih
operacija i izgleda za sledeću godinu. Ponekad se godisnji brka sa 10-K ali oni nisu isti, u 10-K
, sve ove informacije su obradjene sa mnogo vise detalja.
Sledeće stvari su ukljucene u vecini finansijskih izvestaja:
 
- kratak pregled predhodne godine.
-Informacije o kompaniji, istorija, proizvodi, vrsta biznisa
-pismo akcionarima od Predsednika ili CEO ( chief executive officer )
- izvestaj nezavisne racunovodstvene kontrole.
-Detaljna analiza finansijskih rezultata i ostalih faktora biznisa.
-Kompletan set finansijskih izvestaja
-komentari na finansijske izvestaje.
-Ostale informacije o menadzmentu, odeljenjima firme, lokacijama itd.
 
Kad bi imali veću svotu novca investiranih u kompaniju, zar ne bi voleli da neko spolja
kontrolise ?ta se radi u kompaniji? Ovo je cela svrha "audit" izvestaja, koji je u stvari izvestaj
"nezavisnih racunovodja". Njihov posao je da prosude da li su finansijki izvestaji logicni i
tačni.
 
Po zakonu ( US ) svaka javna kompanija kojom se trguje na berzi, mora da ima godisnji
izvestaj pregledan o certifikovane javne racunovodstvene firme. Njihov izvestaj treba da se u
detaljima bavi kompanijom i da identifikuje bilo ?ta sto bi bilo nelogicno ili netačno u
finansijskim izvestajima.
Tipicni izvestaj je skoro uvek razbijen u 3 paragrafa i pisan na sledeći način:
 
Paragraf 1:
 
Objasnjava duznosti kontrolora ( auditor ) i navodi spisak finansijskih izvestaja i oblasti koje
su kontrolisane.
 
Paragraf 2: Ovaj paragraf obja?njava kako je GAAP primenjen i koji delovi kompanije su
razmatrani u izvestaju.
 
Paragraf 3: Ovde je mi?ljenje kontrolora o finansijskim izvestajima koji su pregledani. Ovo je
prosto mi?ljenje a ne i garancija tacnosti.
 
Tipicno, ovaj izvestaj neće otkriti nikakve velike informacije o kompaniji. Međutim va?no je da
su bar brojevi koje je menadzment prijavio tačni.Finansijski izvestaji koji nisu kontrolisani
mogu lako biti pogresni i mogu navesti na pogresne zakljucke, i stoga biti potpuno nekorisni
za investitora koji ih razmatra.