Rezultati Dow Teorije:
 
Stephen Brown, sa New York Univerziteta, i William Goetzmann i Alok Kumar sa Yahe su
razvili neuralnu mrezu u koju su ugradjena pravila Dow teorije o prepoznavanju primarnog
trenda. Dow teorija je testirana na istorijskim podacima od 1929 do sep. 1998. Kad bi sistem
identifikovao primarni trend kao Bull, "long " pozicija je inicirana ( kupovina ) u hipoteticki
Index fond. Kad bi sistem identifikovao "bear" primarni trend, akcije bi bile prodate i novac
plasiran u druge investicije fiksnih prihoda.Izvlacenjem novca iz akcija nakon potvrdjivanja
"bear " trenda je značajno smanjivalo rizik investicija.
 
Kroz 70 godina , sistem Dow teorije je pokazao bolje rezultate od "kupi i cuvaj " strategije za
oko 2 % godisnje. Dodatno, ovaj portfolio ima značajno manji rizik . Poslednjih 18 godina (
1970 do 1998 ) Dow sistem je zabelezio 2.6 % slabiji rezultat. Naravno 18 godina nije
dugacko vreme u odnosu na period istrazivanja. Međutim kada se uracuna faktor rizika, onda
bi , s'obzirom na znatno nizi rizik, ipak Dow sistem pokazao bolje rezultate. Konacno, Dow
sistem pokazuje bolje rezultate za vreme BULL nego Bear ciklusa.
 
Kritika Dow teorije:
 
Prva kritika je da ovo i nije prava teorija. Nije napisana na način na koji se akademski pi?u
teorije, gde se opise pretpostavka i dokazuje teorema. Ideje Dow i Hamiltona su u stvari
prezentovane kao clanci u novinama. RObert Rhea je sve ovo sastavio iz novinskih clanaka.
 

Drugo , Dow teorija je kritikovana jer kasni u identifikaciji trenda. S'obzirom da se trend ne
priznaje pre nego se vidi vrh prvog reakcionarnog sekundarnog trenda, Mnogo investitori
veruju da je to jednostavno prekasno i da je dobar deo trenda izgubljen.
 
Treće, o ?to koristi DJIA i DJTA , Dow teorija se smatra starovremenskom, i ne reflektuje
ekonomiju na pravi način. Ovo je
mo?da korektno, ali kao sto je ranije receno , DJTA je jedan od najosetljivijih indeksa.
 
Zakljucak:
 

Cilj Dow i Hamiltona je bio da identifikuje primarni trend i uhvati velika kretanja na berzi. Oni
su razumeli da je trziste podlozno emotivnim reakcijama, i da ljudi reaguju preterano
(optimizmom i pesimizmom ) Ovako,mogli su da se koncentrisu na prepoznavanje trenda i da
ga prate. Trend vazi dok se ne dokaze promena.
 
DOw teorija pomaze investitorima da identifikuju cinjenice, a ne nagadjaju nasumicno.
Naravno nagadjanje je opasna, a možda i ne moguća misija. Hamilton priznaje da Dow teorija
nije bez mana i mada ona može da predstavlja osnovu za analizu, ipak je to samo početna
tacka za investitore odakle mogu da razviju dublju analizu.
 
S obzirom da je ova cela teorija empirijska, uvek će se naći izuzeci. Hamilton i Dow su
verovali da uspeh na berzi podrazumeva ozbiljnu analizu i proucavanje a da će na tom putu
biti i neuspeha . Uspeh je dobar, ali ne i obavezan. Iako bolne, greške treba posmatrati kao
priliku za ucenje. Tehnicka analiza je forma u kojoj se bolje snalazite sto ste vise izlozeni.
 
Proucavajte uspehe i promasaje u cilju boljeg investiranja.