Iako su mišljenja o tome da li poslodavci propratna pisma (Cover Letter na engleskom) uopšte čitaju, naša preporuka i savet je da ih svakako priložite zajedno sa biografijom. Jer, bez obzira na to da li će potencijalni poslodavac pročitati prvo Vaš CV, pa tek onda propratno pismo, ili pak obrnuto, ili ga možda neće čitati uopšte, svi oni očekuju da se propratno pismo nađe zajedno uz vašu biografiju.

A šta je propratno pismo? Dokument koji je prilično značajan za Vaše predstavljanje potencijalnom poslodavcu. Jer, bez obzira na sve podatke u biografiji, i na način njene prezentacije, ipak je to samo skup više–manje sličnih podataka koji Vas neće previše izdvojiti od ostalih kandidata. Dakle, propratno pismo je Vaša šansa da ostavite što bolji utisak na potencijalnog poslodavca. I sam stil pisanja propratnog pisma donekle je različit od stila pisanja biografije. Dok biografija u stvari predstavlja sumu Vaših ukupnih znanja i kvalifikacija, taksativno navedenih, dotle je propratno pismo pravi način da potencijalni poslodavac uoči Vašu veštinu u pisanoj komunikaciji. Propratno pismo takođe treba i da Vas predstavi na pravi način, da istakne, a ne pobroji Vaše kvalifikacije, da detaljnije pojasni ono što je u biografiji samo naznačeno. Sve to, sa samo jednim ciljem – da Vam potencijalni poslodavac zakaže usmeni razgovor.

Propratno pismo je, inače, prilično kratka forma sa jasno organizovanom strukturom. Preporuke u vezi sa izgledom stranice, tipom slova, poravnanjem i ostalim grafičkim i vizuelnim elementima isti su kao i oni koji su navedeni u uputstvu za pisanje CV-a, tako da ih ovde nećemo navoditi. U zaglavlju pisma navedite Vaše podatke (ime, prezime, adresu, kontakt). Pod kontaktom se podrazumevaju telefon i eventualno e-mail adresa. Pravila učtivosti nalažu da se broj mobilnog tetlefona ne navodi, osim ukoliko to poslodavac izričito nije zahtevao u oglasu, odnosno, ukoliko kandidat nema nijedan drugi.

Ispod adresnih podataka, u levom uglu, navodite ime, prezime, funkciju i organizaciju onoga kome se obraćate. Najbolje bi bilo da znate ime osobe koja će čitati Vaše pismo i da se direktno njoj obratite.

Ispod adrese primaoca sledi datum. Datum se piše arapskim brojkama, bez nule ispred jednocifrenih brojeva, sa tačkom iza. Nakon datuma piše se puno ime meseca, pa onda godina sa četiri cifre i tačkom. Ispred datuma možete navesti i me grada iz kojeg pišete (npr. Beograd, 25. novembar 2004. godine). Pismo počinjete sa Poštovani gospodine/gospođo, a završavate uobičajenim frazama „Sa poštovanjem”, „Srdačan pozdrav” i sl.

U prvom pasusu Vašeg propratnog pisma obavezno treba da navedete za koje radno mesto konkurišete i gde ste dobili obaveštenja o konkursu. Ukoliko konkurišete na više radnih mesta u istoj firmi, nemojte se stideti da to i navedete. U drugom pasusu pisma navedite sve kvalifikacije koje posedujete i veštine kojima baratate (poznavanje jezika, rad na računaru, učešće na seminarima, obrazovnim skupovima i sl.). Nikako se ne ograničavajte na puko nabrajanje i navođenje. Dodajte kratko i sažeto obrazloženje za svaku od kvalifikacija. Najbolje bi bilo da prethodno stečena iskustva, kvalifikacijame i veštine izložite po nekakvom hronološkom redosledu. Važno je i da procenite koje su od Vaših veština interesantne za konretno radno mesto, te da na njih stavite akcenat.

Pretposlednji pasus Vašeg propratnog pisma trebalo bi da potencijalnom poslodavcu da Vaš odgovor na pitanje „Zašto želiš baš taj posao?”. Dakle, potrudite se da ostavite utisak da ste, ne samo prava osoba za taj posao, nego i da je taj posao pravi za Vas.

Na kraju, pre onog „Srdačan pozdrav” obavezno izrazite spremnost za usmeni razgovor, čime potencijalnom poslodavcu sugerišete konkretne namere.

Ukoliko uz propratno pismo i CV poslodavcu šaljete još neka dokumenta, obavezno navedite, na kraju, propratnog pisma, koja su dokumenta u pitanju. Ukoliko ih nemate biće dovljno da na kraju propratnog pisma navedete samo CV.

Opširne informacije u vezi sa poslovnom korespondencijom, pisanjem biografije, eseja, motivacionog pisma i ostalih dokumenata neophodnih pri traženju zaposlenja možete naći na adresi www.infostud.com