Zabavite svoje prijatelje Google magičnim trikom.

1) Prvo idite na adresu: http://www.darkartsmedia.com/google.html

Ovo je lažna stranica googla tako da bi ste skroz prikrili da se radi o lažnoj stranici u adress  bar ukucajte http://www.google.com ali nemojte stiskati enter ili kliknuti na go.

2) Kliknete jednom na levi taster (bilo gde u prazno polje na ovoj lažnoj stranici). Ovo će učiniti da dva slova OO kroz 5 sekundi nestan. Vi za to vreme rukom prikrijte ova dva slova.

3) Novi klik će učiniti da se ista slova kroz 5 sekundi ponovo pojave. Za to vreme vi naravno opet prikrivate sada prazninu na ekranu gde slova treba da se pojave.

4) I treći klik će vas direktno odvesti na pravu stranicu Googla.