Prema novom Zakonu o saobraćaju, koji stupa na snagu 10. decembra, svi vozači motornih vozila, vlasnici polisa autoodgovornosti, dužni su da u vozilu imaju primerak Evropskog izveštaja o saobraćajnoj nezgodi i da ga pokažu na zahtev ovlašćenog službenog lica.

U skladu sa novim Zakonom, osiguranici koji polisu autoodgovornosti zaključe od 10. decembra, uz nju će automatski dobijati taj formular, ali oni koje su zaključili osiguranje pre stupanja zakona na snagu, moraju da ga preuzmu u osiguravajućem društvu kod kojeg su se osigurali.

Evropski zapisnik o saobraćajnoj nezgodi je standardan obrazac koji se koristi u celoj Evropi i validan je umesto policijskog izveštaja u slučaju malih šteta, odnosno manjih saobraćajnih nezgoda, u kojima nema povređenih i poginulih, a materijalna šteta je manja od 500 evra i gde nije potrebno pozvati policiju na uviđaj.

U slučaju saobraćajne nezgode, njeni učesnici su dužni da Zapisnik popune, potpišu i međusobno razmene, kao i da sa vozilima dođu u osiguravajuće društvo. Uredno popunjen Evropski izveštaj oštećeno lice i osiguranik mogu koristiti uz odštetni zahtev po osnovu osiguranja od autoodgovornosti, u slučaju malih šteta, saopšteno je iz te kompanije za osiguranje.

Izvor: Press