Pratite sledeće korake:

1. Kliknite na link ispod da bi ste skinuli potrebne fajlove sa interneta:
Remove_Restore_Shortcut_Arrow.zip

A) Otvorite zip fajl i otpakujte Blank.ico fajl, i 32-bit ili 64-bit Remove_Shortcut_Arrow.reg fajl u zavisnosti koju verziju Windows 7 imate.

Pažnja: Da biste videli  da li je vaš Windows 7  32-bit or 64-bit verzija, idite na Start Menu zatim desni klik na Computer i klik na  Properties. Pod System Type, videćete koju verziju Windowsa imate.

B) Desni klik na Blank.ico i klik na Properties.

C) Pod General tabom, kliknite na Unblockdugme ako postoji. (pogledajte sliku isopd)
Pažnja: Ako Unblock dugme nije prikazano to znači da je već "odblokirano".
shortcut-arrow-remove-restore-properties.jpg
D) Copy and Paste Blank.ico u C:Windows folder, i kliknite Continue, i Yes (ako UAC traži).

C) Desni klik na Remove_Shortcut_Arrow.reg fajl i kliknite na Merge, zatim kliknite na Yes, Yes, i OK da odobrite spajanje.

E) Restartujte kompjuter ili se odlogujte pa ponovo logujte.
3. Da biste vretili strelice na prečice pratite sledeće korake
Postupak je potpuno isti samo što umesto Remove_Shortcut_Arrow.reg koristite  Restore_Shortcut_Arrow.reg fajl..
 NAPOMENA:
Uklanjanjem strelice sa prečice biće teže razlikovati da li je neki fajl prečica ili ne. To možete proveriti ako kliknete na fajl/folder desnim tasterom pa Properties i pogledate da li postoji Shortcut tab.