Kako Da Napravite Panoramske Fotografije

Informacione Tehnologije Trekbekovi (0) Komentari (3)   

Piše: Vladimir Josipović 

 Evo postupka kako da napravite panoramske fotografije pomoću vašeg

 • digitalnog fotoaparata i
 • photoshopa

Objasniću na primeru fotoaparata Olympus Fe-320, pa vi analogno tome pokušajte da napravite nešto slično na vašem modelu digitalnog fotoaparata.

Ključ je u tome da napravite 4-5 fotografija koje se nadovezuju jedna na drugu i zatim ih spojite u jednu celinu u Photoshopu (postupak spajanja je automatski).

Prebacite točkić za određivanje moda slikanja na "landscape" (pogledati sliku; tačka 1)
zatim pritisnite dugme "MENU" (pogledati sliku; tačka 2)

Na ekranu koji se pojavi izaberite "panorama".

 

Nakon odabira ove opcije pojaviće vam se sledeći ekran na kome je pregled onoga šta želite da slikate sa 2 plava pravougaonika sa leve i desne strane.

 

 

Slika 1
 (Dalje)

Kada Svinjski Grip Stavim U Strip! :D

Zabava Trekbekovi (0) Komentari (6)   

Share

Platne Kartice

Finansije Trekbekovi (0) Dodaj komentar   

 извор: НБС

Шта су платне картице?

Платне картице су инструмент безготовинског плаћања који вам омогућава плаћање робе и услуга и подизање готовине.

Које врсте платних картица постоје?

 • Дебитне картице су картице које се добијају уз отварање текућег рачуна, а омогућавају вам да плаћате и подижете готовину до висине средстава која имате на рачуну, укључујући и дозвољени минус који вам је банка одобрила.
 • Кредитне картице вам омогућавају да користите средства којима вас кредитира банка издавалац до лимита утврђеног претходно закљученим уговором. У обавези сте да сваког месеца измирите део искоришћеног износа до уговорене висине. Током периода кредитирања, вама као кориснику наплаћује се уговорена камата на остатак дуга.

Које су предности платних картица?

 • Уштеда времена
 • Једноставност и комфор при употреби
 • Сигурност у случају евентуалног губитка
 • Расположивост свих средстава на рачуну 24 часа дневно
 • Могућност узимања додатних картица за чланове породице
 • Могућност плаћања у иностранству

Корак 1. Одлучили сте да отворите текући рачун

 1. Пре него што се определите за једну од банака, распитајте се о трошковима отварања, вођења и затварања текућег рачуна.
 2. Сазнајте да ли постоје неке специјалне погодности које би вам одговарале (нпр. електронско банкарство, друге погодности у вези с кредитирањем).

Корак 2. Сада када имате текући рачун, неопходне су вам и платне картице

 1. Распитајте се о врсти картица (DINA, VISA, Master, AMEX), као и провизијама и накнадама за издавање и коришћење платних картица.
 2. Распитајте се којом картицом можете вршити плаћање у иностранству, уколико вам је то потребно!
 3. Колика је годишња чланарина? Имајте у виду да постоје и картице код којих се не плаћа чланарина, али су каматне стопе за позајмице по тим картицама обично више.
 4. Колика је камата на коришћена средства по картици?
 5. Колика је накнада за случај губитка картице? Колико кошта издавање нове?
 6. А ако изгубите ЛИБ? Или ако вам банкомат «прогута» картицу?
 7. Упознајте се код банке с правилима у вези с безбедношћу коришћења картица.

Корак 3. Сада поседујете платне картице. Како и када се оне користе?

                             ПОДСЕТНИК:

 
POS (point of sale) је електронски терминал који, постављен на продајном месту, омогућује плаћање робе и услуга. Опремљен је софтвером за процесирање трансакција платним картицама (очитавање података са картице, прослеђивање ка банци прихватиоцу и прихватање одговора банке издаваоца, на основу кога се врши наплата за куповину робе).
Банкомат је уређај који је најчешће инсталиран на прометном месту или у експозитури банке и кориснику картице омогућава подизање готовог новца са његовог рачуна 24 часа дневно. За подизање готовог новца преко банкомата корисник картице мора да, као идентификацију, откуца свој ЛИБ, који је добио од банке у затвореној коверти и који само он зна.
ЛИБ је лични идентификациони број (PIN - personal identification number)
 • Плаћате робу или услугу:
  Ви као корисник картице уручујете картицу трговцу, који врши визуелну проверу картице и провлачи је кроз POS терминал. Након што је трансакција одобрена, штампа се рачун (тзв. слип) у два примерка. Један примерак рачуна који задржава трговац потписујете. Други примерак сачувајте ради контроле извода из банке.
 • Подижете готовину на банкомату :
  • Убацујете картицу у банкомат на предвиђеном месту и следите упутства наведена на екрану.
  • Уносите свој ЛИБ и жељени износ. Ако на рачуну има довољно новца, банкомат исплаћује готовину, након чега штампа рачун који се не потписује. Овај рачун је такође пожељно сачувати ради контроле извода из банке.

Не препоручујемо подизање готовине кредитном картицом с банкомата због високих провизија, као и камата које банка наплаћује. Платне картице не служе првенствено за подизање готовине, већ за безготовинско плаћање робе или услуга, углавном веће новчане вредности.

                                                            САВЕТИ:

 
Платна картица је средство плаћања попут новца и чекова и, у складу с тим, треба да се користи и чува.
Картицу можете користити само ако сте ималац картице, тј. ако је ваше име одштампано на картици.
ЛИБ (лични идентификациони број) немојте носити заједно с картицом и немојте га саопштавати другој особи (уколико вам продавац приликом плаћања рачуна затражи ЛИБ, инсистирајте да га сами унесете).
Када подижете новац с банкомата, није лоше да осмотрите околину и уверите се да сте сами и да не постоји могућност да неко види ваш ЛИБ.
Не прихватајте помоћ случајних пролазника.
Банкомати су, ради сигурности, програмирани тако да уколико три пута погрешите ЛИБ „прогутају“ картицу. У том случају обратите се банци за помоћ и картица ће вам бити враћена.
Уколико картицу изгубите или вам је украду, одмах о томе обавестите банку која вам је издала картицу. Банка ће истог тренутка блокирати картицу и на тај начин спречити њено даље неовлашћено коришћење.
Kао ималац картице, ви сносите ризик за злоупотребе које настану до момента пријаве крађе, односно губитка картице.
Не брините уколико вам продавац тражи и личну карту приликом плаћања картицом, то значи да се придржава правила идентификације.
Препоручујемо да увек пре потписивања проверите износ на рачуну.

Psihologija PostignućA - Deo 1

Psihologija Trekbekovi (0) Komentari (8)   

Uvod

 

Tokom godina ljudi postavljaju pitanje: Zašto su neki ljudi uspešniji od drugih? Sproveli smo hiljadu studija slučajeva , proveli desetine hiljada minuta i milioni dolara koje smo potrošili tragajući za odgovorom. Najveći svetski stručnjaci proveli su ceo život tragajući za odgovorom na pitanja kao što su: zašto neki ljudi zarađuju više novca, imaju više prijatelja, boljeg su zdravlja? U ovoj knjizi ćemo odgovoriti na ovo pitanje koristeći se svim raspolozivim znanjem, kako bi oslobodili neograničeni  potencijal, koji se krije u vama.

 

Šta je uspeh?

 

U osnovi postoje 6 stvari koje su potrebne da bi ostvarili uspeh:

 1. Slobodan um. Pod ovim pojmom podrazumevamo oslobođenje od straha, oslobođenje od ljutnje i oslobođenje od osećaja krivice. 
 2. Visok nivo zdravlja i energije.  Zahtev koji je potreban kako bi ostvarili ono što se od nas traži i kako bi imali volje da to ostvarimo.
 3. Kvalitetne veze. Sposobnost da ostvarimo i održimo dugoročne zrele  veze sa drugim ljudima.
 4. Finansijska nezavisnost.  Podrazumeva da imamo dovoljno novca da ne moramo da brinemo o novcu.
 5. Ciljevi i ideali vredni truda.  Ne možemo biti uspešni ako nemamo jasne ciljeve koje težimo da ostvarimo i jasne ideale u koje verujemo.
 6. Osećaj lične ispunenosti.  Osećaj da smo postali sve što smo mogli kao ljudska bića. Da smo ispunili svoj pun potencijal.

 

Jedan od razloga zašto toliko mnogo ljudi ne uspeva da ostvari uspeh je zato što se rađamo bez "uputstva za upotrebu", odnosno kako da vodimo svoj život. Rođeni smo kao najnapredniji, najkompleksniji organizmi u univerzumu, ali nemamo upustva kako da izvučemo najbolje od sebe. Kako kada bismo kupili neki novi kućni uređaj, a da nemamo upustvo kako da ga koristimo. Kako ljudska bića većinu života provedemo tragajući kako da izvučemo najbolje iz sebe, ali kada to otkrijemo obično bude suviše kasno, odnosno već smo starci.

 

Za početak jako je bitno da razumemo kako funkcionišemo kao ljudska bića. Koji su to zakoni, principi i pravila od najvećeg značaja.

Nakon toga od ključne važnosti je da uložimo trud  kako bi primenili ono što smo naučili u cilju ostvarenja naših ciljeva i želja.

 

Evo osnovnih zakona i principa:

 1. Zakon kontrole. Stepen kontrole koji osećamo da imamo je u direktnoj proporciji sa našim mentalnim zdravljem. Zakon kontrole kaže da se osećamo onoliko dobro onoliko koliko imamo kontrole nad našim životima. Kontrola počinje od naših misli, dalje se odražava na naše emocije i to se na kraju iskažuje na našem ponašanju.
 2. Zakon slučajnosti. Ovaj zakon kaže da ne možemo da kontrolišemo ono što nam se događa, da se sve događa slučajno. Ovo je pogrešna pretpostavka. Zakon koji važi i ispravan je univerzalni zakon uzrok-posledica. Za svaku posledicu u našem životu postoji uzrok, i ako nam se ne sviđaju posledice ono što treba da uradimo je da otkrijemo i promenimo uzrok.  Postoji razlog za sve što se dešava, ne postoji slučajnost. Misli su primarni uzroci, posledica koje nam se dešavaju u životu.
 3. Zakon vere,  kaže da u šta god verujemo sa dosta emocija i osećaja postaje nasa stvarnost. Dakle mi smo rezultat onoga u šta verujemo. Čovek je ono što misli.
Some rights reserved ®