(2) Vrste Investicija I Razlika MeđU Njima

Mala škola berze Trekbekovi (0) Komentari (1)   
Bonds:  Grupisani su u opštoj kategoriji SECURITIES(1) "fiksnog prihoda", izraz BOND se koristi za sve finansijske instrumente koji su finansirani zaduženjem. Kada kupite BOND, vi pozajmljujete novac kompaniji ili vladi. Kao naknadu, oni vam daju kamatu na uložen novac i na kraju vam eventualno vrate pozajmljeni novac. Glavna prednost BOND-ova je njihova relativna sigurnost. Ako ih kupujete od relativno stabilne vlade vaša investicija je skoro bez rizika. Medjutim ova stabilnost i sigurnost ima svoju cenu. Zbog malog rizika, kamate su obično manje nego kamate na druge SECURITIES
 
(1) security - finansijski instrument koji predstavlja vlasništvo (akcije) , ugovor o dugu ( bonds) ili pravo na vlasnistvo ( derivati)
 
 
Stocks -akcije: Kada kupite akcije, postajete delimični vlasnik biznisa. Ovo vam u nekim slučajevima daje upravljačka prava i pravo na podelu profita, ako kompanija tako odluci. Ovaj razdeljeni profit vlasnicima akcija zove se dividenda. Za razliku od bondova koji su stabilni, akcije su uglavnom nestabilne. Njihova vrednost se menja dnevno, pa i vise puta na dan. Mnoge akcije ne isplacuju dividende, nego se zarada ostvaruje samo na rastu cene akcije - što se možda i neće dogoditi. Poredeci ih sa bondovima, akcije imaju veliki potencijal za zaradu. Cena za ovaj potencijal je rizik da se može lako i izgubiti deo ili sav kapital uložen u akcije.
 
Mutual Funds - kolekcija akcija i bond-ova
Praktično, vi vas novac ulažete zajedno sa mnogo malih investitora sto za uzvrat omogucćva da se profesionalac stara o vasoj investiciji. Ovi fondovi uglavnom imaju strategiju i fokusiraju se na jedan sektor.To može biti sektor akcija velikih firmi, malih firmi, bond tržište, kombinacija ova dva, akcije samo odredjene industrije, odredjenog regiona , države, itd. Prednost ovih fondova je da investitoru ne treba veliko iskustvo u investiranju. U teoriji, profesionalni investitor bi trebalo da zaradi bolje nego amater. U stvarnosti, ovo i ne mora biti tačno.
 
Alternativne investicije na berzi su:

Options - opcije: Ako neko želi da obezbedi da kupi ili proda akciju, valutu i drugo, u kasnije vreme po garantovanoj ceni, on kupi opciju. To mu daje pravo ( ali ne i obavezu) da kupi ili proda po istoj ceni u budućnosti , čak i ako cena na berzi poraste ili padne. To pravo da se kupi se zove CALL, a da se proda PUT.
Futures - Ugovor kojim se prodaju razni finansijski instrumenti i roba za kasniju isporuku, uglavnom na berzi roba. Ovi ugovori pokusavaju da predvide cenu u buducnosti. Najčešce ih koriste veliki fondovi da ublaze rizik negativnog rasta. Ova tehnika se zove HEDGE. Kada nije jasno šta će se desiti na berzi, ova tehnika donosi stabilnost velikim investitorima.
FOREX - Tržiste stranih valuta, gde brokeri, banke ili pojedinci, povezani u elektronsku mrezu ili internet razmenjuju valute raznih zemalja.

(1) NaučImo Osnovne Berzanske Termine

Mala škola berze Trekbekovi (0) Komentari (1)   
Izlistani su osnovni termini berze sa prevodom, sto ce vam pomoci u daljem usavrsavanju:
 
Stock Market: berza ( trgovina hartijama od vrednosti)
Najpoznatije berze u SAD su NYSE, NASDAQ, and AMEX
 
Stockholder: Osoba koja poseduje akcije neke kompanije.
 
Stock: Akcija procentualni udeo u vlasnistvu kompanije na berzi Tehnicki, papir koji obelezava vlasnistvo nad delom kompanije koja se vodi na berzi.
 
Bond: IOU koji je izdat od vlade ili korporacija. Oni pozajme pare od investitora i obecaju da vrate kasnije sa kamatom IOU - skracenica od "I owe you" .Potvda o dugu. "duzan sam ti", ili u slengu, "dodjem ti" .
 
SEC: Securities and Exchange Commission.Vladina agencija osnovana od Kongresa SAD 1933. da zastiti investitore. Oni nadgledaju i sprovode zakonitost na berzi.
 
Dividend:  dividenda Deo kompanijine neto zarade ( kad se odbiju SVI troskovi i porez ) isplacena vlasnicima akcija
 
Portfolio: Lista akcija, bonds i drugih vrednosni papira koji su u vlasnistvu jednog investitora.
 
Stock Split: Deljenje akcija ( polovljenje ) Radi se da bi se povecao broj akcija na trzistu od iste kompanije i da im se nominalno obori vrednost.
 
Dow Jones Industrial Average: Prosek cena akcija 30 velikih , poznatih kompanija u SAD (e.g. Sears, General Motors, IBM, itd.).
 
NYSE: New York Stock Exchange - NEw York Berza
 
NASDAQ: National Association of Securities Dealers Automated Quotations.
Automatizovana kompjuterska mreza koja obezbedjuje uvid u cene proizvoda berze. tehnicki ( ekran na kome se vide sve cene na berzi )
 
AMEX: American Stock Exchange. Ova berza trguje samo osrednjim i malim kompanijama. Takodje je najveca berza inostranih berzanskih proizvoda u SAD.
Some rights reserved ®