Kako Da FotografišEte Portrete

Digitalna fotografija Trekbekovi (0) Dodaj komentar   


Kao i kod većine drugih pitanja vezanih za fotografiju, i ovde će odgovor da varira, u
zavisnosti od toga koji je vaš fotografski stil, fotoaparata koji koristite i vrste portreta koji
biste želeli da dobijete. Međutim, postoje određene početne tačke koje su karakteristične
za sve portrete i koje će vam pomoći da dobijete dobre rezultate na samom početku kako
biste mogli da počnete da eksperimentišete.

Fotografija: Carolina


Prebacite se na prioritet blende (Aperture Priority Mode)
Kada fotografišete portrete treba da izbegavate sve automatizovan režime rada i da
koristite isključivo prioritet blende (aperture priority mode na engleskom). Ovaj režim
rada omogućuje fotografima da izaberu blendu sa kojom žele da fotografišu a fotoaparat
sam bira brzinu zatvarača koja će dati ispravnu ekspoziciju. Međutim, ako ste iskusni
fotograf, onda ćete najverovatnije koristiti manuelni režim rada, u kojem sami podešavate
sve parametre fotografisanja. Ali za nas smrtnike, biće sasvim dobar i prioritet otvora
blende.

Izaberite veliku blendu za lepe mutne pozadine
Veličina blende koju birate u režimu rada sa prioritetom blende će varirati od jedne
situacije do druge i od jednog objektiva do drugog - ali u većini slučajeva počećete sa
prilično velikom blendom pošto ćete tako smanjiti dubinu polja u vašim fotografijama. to
će vam omogućiti da dobijete lepu zamućenu pozadinu. Generalno gledano, portretni
režim rada radi upravo to. Lepota ovakvog načina fotografisanja je u tome što je vaš
subjekat jedini elemenat koji je ostao u fokusu - i koji tak postaje glavna fokalna tačka jer
su uklonjeni svi ometajući elementi.
Međutim, imajte u vidu da ako imate veoma brz objektiv biranje maksimalne blende
može toliko da smanji dubinu polja daće i neki delovi lica biti zemućeni. Takođe
maksimalna blenda može da znači da ne fotografišete sa najvećom oštrinom koju može
da da vaš objektiv. Smanjite blendu za jedan ili dva stopa i najverovatnije ćete dobiti
malo oštrije fotografije - ključ je u eksperimentisanju, naravno ako imate vremena za
njega.

Izaberite malu ISO osetljivost za glatke fotografije
ISO osetljvost koju koristite će varirati u zavisnosti od svetlosnih uslova koji vam stoje
na raspolaganju - ali u većini slučajeva, želećete da smanjite veličinu zrna ili šuma u
slikama tako što ćete izabrati malu ISO osetljivost, to jest, između 100 i 200 ISO. Glavna
stvar o kojoj treba da vodite računa je kako ovo podešavanje utiče na brzinu zatvarača.
Ponekad biranje male ISO osetljivosti znači da ćete koristiti bezine zatvarača koje su
suviše spore za dobijanje ošte fotografije. Ako je brzina zatvarača suviše mala na ISO
vrednosti koju ste izabrali, moraćete da povećate ili blendu ili ISO podešavanje.

Brzina zatvarača
Ako fotografišete koristeći prioritet otvora blende kao što smo vam predložili, brzina
zatvarača će se birati automatski nakon što ste izabrali blendu i ISO osetljivost. Međutim,
ako izaberete da fotografišete u manualnom režimu rada, moraćte da obratite pažnju na
brzinu zatvarača. Pošto se vaš subjekat pomera (čak i ako pokušava da ostane miran) vaša
brzina zatvarača treba da bude najmanje 1/60 sekundi ili veća. 1/125 je verovatno
najbolja brzina zatvarača, pogotovo ako ne koristite stativ.

Ravnoteža beline
Kao i kod prethodnih faktora, ravnoteža beline koju ćete koristiti i koja će vam biti
potrebna će da varira u zavisnosti od uslova u kojima fotografišete.

Režim fokusiranja
Mnogi digitalni fotoaparati omogućuju fotografu da bira između nekoliko režima
fokusiranja. Na jednoj strani je Auto Focussing podešavanje koje u većini slučajeva
koristi više tačaka fokusiranja kako bi odredilo gde da se fokusira. Na drugoj strani nalazi
se ručno fokusiranje kod kojeg fotograf ima potpunu kontrolu. U sredini se često nalazi
opcija za fokusiranje na jednu tačku u sceni.
Dok AF podešavanje koje bira između više tačaka fokusiranja u većini normalnih uslova
fotografisanja daje dobre rezultate, u nekim situacijama od velike pomoći može da bude
mogućnost ručnog fokusiranja ili fokusiranja na jednu tačku. Ja lično volim opciju za
fokusiranje na jednu tačku, pošto mi ona omogućuje da se precizno fokusiram na deo lica
koji mi je najinteresantniji, a to su skoro uvek oči subjekta.

Režimi merenja svetlosti
Slično opcijama za fokusiranje, većina digitalnih fotoaparata poseduje više različitih
režima merenja svetlosti. Opet ponavljamo, na većini fotoaparata ovi režimi idu od
sistema merenja svetlosti sa više tačaka gde se cela scena uzima u obzir prilikom
određivanja ekspozicije, pa sve do merenja koje uzima u obzir samo jednu tačku
(takozvano spot merenje), gde fotograf može da izabere mali deo slike na osnovu kojeg
će biti određena ekspozicija. Ja i ovde često biram spot merenje kada fotografišem
portrete - pogotovo kada je subjekat osvetljen od nazad ili kada u sceni postoje svetli i
tamni delovi koji mogu da poremete merenje ekspozicije.

Kako Da FotografišEte Bolje Portrete

Digitalna fotografija Trekbekovi (0) Dodaj komentar   
Fotografija: alex chan


Poziranje ljudi u vašim fotografijama ponekad može da predstavlja pravu noćnu moru.
Jednostavna akcija usmeravanja fotoaparata ka osobi može da izazove neugodna osećanja
u vašem subjektu. U ovom članku daćemo vam nekoliko saveta koji će vam olakšati
proces fotografisanja i omogućiti da snimate bolje fotografije portreta.

Ključ za uspešno poziranje je da osoba izgleda prirodno i opušteno na fotografijama.
Neka osoba bude u odnosu sa objektima u sceni umesto da stoji sama. Samo
profesionalni modekli znaju kako da stoje u sceni. Naslanjanje na zid, drvo ili fotelju na
opušten način obično uklanja tenziju, a i subjekat će izgledati prirodnije.
Izbegavajte poziciju u kojoj je subjekat okrenut direktno ka fotoaparatu. Neka ramena i
telo subjekta budu usmerena suprotno od fotoaparata sa licem subjekta neznatno
okrenutom prema fotoaparatu. Ovako ćete dobiti prostornost, dubinu i izražajnost,
pogotovo ako fotografišete žene. Međutim, pazite da se ne pojave nabori na vratu
subjekta.

Kada fotografišete lice iz velike blizine, nemojte da dozvolite da se kontura nosa subjekta
seče sa jagodicama, osim ako fotografišete osobu iz profila.
Da biste izbegli pojavu podbratka, neka se subjekat malo nagne prema napred ili
fotografišite sa višlje tačke i neka subjekat gleda gore prema vama.

Smešak nije uvek neophodan.

Izbegavajte da kolena osobe budu usmerena direktno ka fotoaparatu. Savijte ih na jednu
ili drugu stranu kako biste dobili manje konfrontirajuću i manje izobličenu pozu.
Izbegavajte preterano prikazivanje ruku i nogu. Iz tog razloga preporučuju se dugački
rukavi. Neka ruke budu blizu tela, i izbegavajte ekstreme kao što su ruke na kukovima,
osim ako vam to nije cilj! Ruke mogu udobno da se smeste u džepove, uz telo ili da budu
postavljene jedna preko druge.

Ako snimate par, neka poziraju blizu jedno drugom, okrenuti jedno prema drugom a ne
prema fotoaparatu. Takođe mogu malo da nagnu glave jedno prema drugom.
Kada fotografišete grupe, izbegavajte pojavu razmaka između lica koliko je god moguće.
Postavite svaku osobu na takav način da njihova lica prirodno formiraju grupu. Zatim ih
zamolite da se još više približe jedno drugom. Kreirajte trougao ili piramidu od njihovih
lica.

I konačno, ne insistirajte preterano na poziranju. Neka osobe koje snimate budu prirodne.
Imajte na umu da svaka osoba ima svoju sopstvenu dinamiku, gracioznost i stil kretanja.
Ono što uspeva kod jedne osobe neće uspeti kod druge.
Odvojite dovoljno vremena kako biste dobili najprirodniju, najlaskaviju i najopušteniju
pozu za svaku osobu ili grupu koju fotografišete.

Kako Da Onlajn Editujete Slike

Digitalna fotografija Trekbekovi (0) Komentari (2)   

  

Sa tako mnogo onlajn editora koji se bore za korisnike, siguran sam da će biti mnogo
onih koji se bave amaterskom obradom fotografija koji će (ili koji su već) sada mirne
duše deinstalirati Photoshop. 
Iako onlajn editori slika nisu dostigli nivo koji može da zadovolji profesionalne dizajnere,
za korisnike koji se amaterski bave obradom fotografija koje će upotrebiti samo za
ulepšavanje svog bloga, ove onlajn aplikacije su sasvim dovoljne.
Sledi opis nekoliko onlajn programa za obradu fotografija.

 

Fauxto - Onlajn editor slika sličan Photoshopu

 

Fauxto je sličan Photoshopu jer u obradi fotografija možete da koristite slojeve, i jedina
je onlajn aplikacija za obradu fotografija koja ima ovu mogućnost. Najlepše od svega je
što možete da ga koristite preko vašeg web pretraživača i što je potpuno besplatan.

 

Picture2Life

 

Picture2Life jer još jedna aplikacija za editovanje slika onlajn. Pored toga što možete da
editujete slike sa vašeg računara, vi možete da editujete i slike koje se već nalaze na
Internetu, kao što su slike na MySpace, Flickr, H15, Photobucket i drugim web
sajtovima. Sve što treba da uradite je da obezbedite link ka slici i ona će biti importovana
u Picture2Life.

 

Snipshot

 

Snipshot vam omogućava da aploudujete sliku sa vašeg računara, ili možete da je otvorite
preko URL-a, tojest linka. Ova aplikacija ima mnogo funkcija kao što je importovanje
slika putem jednog klika sa mišem, sposobnost da snimi slike u gif, jpg, pdf, png ili tif
formatima, neograničeni broj undo (poništavanje) i redo (ponovno izvođenje) komandi i
još mnogo toga.

 

Picnik


Picnik je još jedan onlajn editor koji vam omogućuje da veoma lako editujete sve vaše
fotografije koje se nalaze onlajn. Picnik radi direktno sa web sajtovima za postavljanje i
deljenje fotografija i omogućuje vam popravku i obradu fotografija putem jednog klika sa
mišem.

Pixer.us


Pixer je još jedna alternativa za vaš desktop program za obradu slika. On vam omogućuje
da aploudujete vaše slike i editujete ih onlajn, koristeći funkcije kao što su resize, crop i
komande raznih specijalnih efekata.

Some rights reserved ®